MLKS Unia Janikowo - strona oficjalna

Strona klubowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 51 gości

dzisiaj: 5306, wczoraj: 12596
ogółem: 40 610 526

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

II część Walnego Zebrania MLKS Unia Janikowo

  • autor: redakcja, 2011-08-02 21:11
Dzisiaj odbyła się druga część Walnego Zebrania MLKS Unia Janikowo, na którym pojawili się władze klubu, władze Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciele Miasta i Gminy Janikowo, piłkarze, członkowie klubu, a także sympatycy Unii.

 
Zebranie zostało rozpoczęte przemową prezesa MLKS Unia Janikowo - pana Artura Banaszaka, który przeczytał plan i początek dzisiejszych obrad. Uzupełnienia i zmiany w porządku obrad zostały przyjęte w głosowaniu przez członków naszego klubu.

 

Następnie pan Banaszak przestawił szczegółowe sprawozdanie na temat bilansu finansowego. Poinformowano, iż ostatni okres to stała tendencja zmniejszania się przychodów Klubu oraz zmniejszanie się kosztów. Na podstawie informacji złożonych przez Klubu do US, przedstawiono bilans Klubu za rok 2010 oraz strukturę przychodów i kosztów a także wynik finansowy Unii w pierwszym półroczu roku obecnego. Jak wynikło z wypowiedzi w tym momencie Unia zadłużona jest na kwotę 360 000 zł, na co składają się zobowiązania sprzed 2010 roku w wysokości 244 tysiące złotych oraz bieżące w kwocie 116 tysięcy złotych.

 
Kolejnym punktem obrad był raport z działań podjętych przez wybraną przez Walne Zebranie grupę roboczą złożoną z przedstawicieli miasta, przedstawicieli Zarządu oraz sympatyków i kibiców Unii. Głos zabrał pan Marek Knop (członek grupy roboczej), który przedstawił raport z ostatniego tygodnia, w którym wykonane zostały milowe kroki w kierunku dobra dla janikowskiej piłki nożnej. Pan Knop powiedział, że na spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Janikowo, które miało miejsce w zeszłą środę, zaproponowano wzięcia kredytu przez Unię Janikowo. Środki te pozwoliłyby na spłatę zadłużenia Klubu. Zaproponowano, iż gwarancją spłaty tego kredytu byłaby ewentualna umowa Klubu z miastem Janikowo na promocję miasta poprzez sport. Postanowiono, że w najbliższych dniach odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której poddana będzie pod głosowanie stosowna uchwała. W przypadku przyjęcia tej uchwały przez radnych, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na usługi związane z promocją miasta poprzez sport. Ponadto, pan Knop podziękował przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Janikowo - panu Romanowi Jaszcz, który także był obecny na dzisiejszym posiedzeniu. Można było także usłyszeć, że jutro odbędą się kolejne dyskusje na ten temat (posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia), a we wtorek będzie miała miejsce sesja Rady Miasta. Po spłacie zadłużenia istnieje możliwość, iż budżet klubu na tę rundę wynosić będzie około 200-300 tysięcy złotych. Rozwiązanie to ma przynieść dla klubu trzy lata spokoju. Wówczas znajdą się także sponsorzy, którzy są chętni, aby wspierać nasz klub, o ile wyjdzie on z zadłużenia. Ponadto pan Knop wspomniał, że Miasto i Gmina Janikowo nie po to budowało stadion za około 16 milionów złotych, aby teraz Unia grała w piątej lidze lub nie występowała w żadnej klasie rozgrywkowej. Po przemowie pana Knopa wszyscy zgromadzenia podziękowali brawami za podjęte działania mające na celu dobro naszego klubu.

Kolejnym punktem obrad była informacja na temat przygotowań sportowych do nowego sezonu. Prezes Banaszak przedstawił osobę nowego trenera pierwszego zespołu MLKS Unia Janikowo - pana Artura Polehojko,  który jak poinformowano pełni swoją funkcję na bardzo korzystnych dla klubu warunkach. Poinformowano też, iż przy wsparciu władz Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej udało się wynegocjować przełożenie dwóch pierwszych kolejek i dzięki temu drużyna będzie miała więcej czasu na przygotowanie do rozgrywek. Prezes Banaszak powiedział również, że wczoraj podjęto rozmowy z bardzo ważnymi zawodnikami naszej drużyny, mające na celu przekonanie ich, że mają nadejść lepsze czasy dla klubu. Potwierdzono, że negocjacje te skończyły się powodzeniem, a tacy piłkarze jak: Michał Chmielecki, Arkadiusz Mokrzycki, Marcin Piesik, Arkadiusz Dereżyński, Tomasz Nowacki czy Radosław Kanik w kolejnym sezonie chcą grać dla Unii Janikowo. Ciągle jednak trwają rozmowy z tymi piłkarzami dotyczące ich indywidualnych warunków. Ponadto stwierdzono, że zgłaszają się też nowi gracze, z którymi także prowadzone są rozmowy i czynione starania, aby wzmocnili szeregi biało-niebieskich.


Chwilę później prezes K-PZPN - pan Eugeniusz Nowak wyraził zadowolenie z tego, iż Unia pozostaje w trzeciej lidze, życzył Klubowi powodzenia i podejmowania mądrych decyzji. Po prezesie Nowaku do głosu ponownie doszedł pan Knop, który apelował, aby nie bać się wpuścić do zarządu nowych ludzi, przedstawicieli sponsorów i miasta oraz nawiązał, aby w przyszłości powstała Spółka Akcyjna. Podobnie jak przedtem, także i po tej wypowiedzi otrzymał spore brawa.


Kolejnym punktem Zebrania było podjęcie uchwały o wycofaniu uchwały z dnia 27 lipca o skróceniu kadencji obecnego Zarządu. Aby podjąć rozmowy z miastem i podpisać ewentualne umowy potrzeby jest działający Zarząd. Dlatego też członkowie klubu w głosowaniu (jeden głos wstrzymujący się) zadecydowali, iż podjęta w pierwszej części Zebrania uchwała zostaje wycofana, a obecny Zarząd ma prawo działać i podejmować decyzje zgodnie ze Statutem Klubu.

Następnie przeprowadzono procedurę wyborów uzupełniających, ze względu na fakt złożenia rezygnacji przez trzy osoby. Członkowie Klubu podjęli uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających, dokonali wyboru Komisji Wyborczej w składzie: panowie Bronisław Mreła, Eryk Woźniak i Patryk Wiśniewsk  oraz uzupełnili w głosowaniu jawnym skład Zarządu o trzy osoby. Nowymi członkami Zarządu MLKS Unia Janikowo zostali: Artur Polehojko, pan Arkadiusz Zaleski i pan Paweł Lewandowski.

 

Ponieważ w Klubie konieczne są daleko idące zmiany formalne i organizacyjne, ustalono iż należy podjąć pracę nad zmianami w statucie Klubu, zwołać Walne Zebranie Wyborcze, które przyjmie nowy Statut Klubu , a następnie na podstawie nowego Statutu dokonać nowych wyborów do władz MLKS Unia Janikowo. Podjęte zostały stosowne uchwały, które zobowiązują Zarząd do przeprowadzenia najpóźniej do 15 września Walnego Zebrania Statutowego, a następnie w terminie do 30 dni od dokonania rejestracji tego Statutu przez KRS do zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które dokona wyboru nowych władz MLKS Unia Janikowo. Uchwały te zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Dzisiejsze Zebranie zostało zakończone przez pana Banaszaka, który podziękował wszystkim zebranym za przybycie, a w sposób szczególnym podziękował tym, którzy bezpośrednio zaangażowali się w pracę zmierzającą do ratowania Klubu. 

Reklama

Wyszukiwarka