MLKS Unia Janikowo - strona oficjalna

Strona klubowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 45 gości

dzisiaj: 9091, wczoraj: 12662
ogółem: 40 576 886

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

Przed rundą wiosenną 2012

  • autor: redakcja, 2012-01-16 13:12

Informacja Zarządu MLKS Unia Janikowo

 

Za nami bardzo trudny rok 2011, w którym kilkakrotnie ważyły się losy naszego Klubu. Groźba wycofania zespołu seniorów z rozgrywek piłkarskich a nawet całkowity upadek Klubu. Głównym powodem była sytuacja finansowa Klubu, a dokładnie zadłużenie Klubu. Pod koniec 2009 roku, kiedy następowała zmiana władz MLKS Unia Janikowo, Klub posiada zadłużenia w kwocie ok. 750 000 zł. Od samego początku, w miarę pozyskiwanych środków staraliśmy się zacząć spłacać zaległości. Łączna suma długu wprawdzie pomniejszała się systematycznie o zapłacone kwoty, ale również w kilku przypadkach ulegała powiększeniu, gdyż nie byliśmy w stanie spłacić jednorazowo wszystkich naszych zobowiązań i do kwoty głównej długu dochodziły odsetki, koszty sądowe i komornicze a także doszły kwoty, zasądzone wyrokami Piłkarskiego Sądu Polubownego, z którymi się nie zgadzaliśmy (np. premię za udział w „starej drugiej lidze w sezonie 2006/07), ale w wyniku przegranych spraw sądowych musieliśmy zapłacić. Tak więc ogólna kwota naszych zobowiązań w stosunku do wierzycieli była wyższa niż wyjściowe 750 000 zł. Oprócz zadłużenia kolejnym problemem było systematycznie zmniejszanie się środków pozyskiwanych na działalność Klubu. Część naszych dotychczasowych sponsorów przestała wspierać Klub. Zmniejszeniu ulegała też dotacja przyznawana przez UM w Janikowie. Pozyskiwane środki starano się dzielić na „stare długi” i bieżącą działalność.

 

W atmosferze ciągłej walki o finanse Klubu, MLKS Unia Janikowo zakończyła sezon piłkarski 2010/11. Zakończenie poprzedniego sezonu piłkarskiego dla MLKS Unia Janikowo było czasem bardzo szczególnym. Z jednej strony cieszyliśmy się z wyników sportowych osiągniętych przez nasze drużyny, a z drugiej strony ze względów finansowych Klub stanął przed groźbą upadku i rozwiązania. Brak odpowiednich środków powodował, że nie byliśmy w stanie rozpocząć przygotowań do nowego sezonu. Podjęte zostały starania, które spowodowały, iż dla Klubu pojawiła się szansa na wyjście z kryzysu.

 

Latem odbyło się Walne Zebranie członków Klubu. Na zebraniu tym podjęto szereg decyzji mających na celu ratowanie Unii. Jednym z kluczowych i najbardziej istotnych kroków podjętych w procesie ratowania MLKS Unia Janikowo była decyzja Rady Miejskiej w Janikowie wyrażona Uchwałą XII/64/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2011 roku. Dzięki tym zmianom możliwe było ogłoszenie przetargu na promocję gminy i miasta poprzez sport. MLKS Unia Janikowo przystąpiła do tego przetargu. W konsekwencji, w dniu 2 września 2011 roku podpisana została umowa pomiędzy Miastem i Gminą Janikowo i Klubem. Na podstawie tej umowy, Unia otrzymała kwotę 200 000 zł brutto (164 000 zł netto do dyspozycji Klubu – pozostała kwota 36 000 zł to konieczny do zapłacenia na rzecz US podatek VAT). Między innymi dzięki tym środkom możliwe stało się dalsze funkcjonowanie naszego Klubu. MLKS Unia Janikowo jest wdzięczny za okazaną nam pomoc. Musimy jednak jasno powiedzieć, iż ustalenia podjęta podczas Walnego zebrania różniły się od rzeczywistości. Przypominamy, iż podczas Walnego Zebrania, a także na spotkaniu roboczym władz miasta, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz przedstawicieli Klubu ustalono, że Klub ubiegać będzie o się pożyczkę w kwocie gwarantującej spłacenie całego zadłużenia oraz bieżące funkcjonowanie. Zabezpieczeniem tej pożyczki miałaby być ewentualna (po przejściu procedury przetargowej i faktycznym wygraniu przetargu na promocję) umowa na promocję miasta przez sport, na podstawie której MLKS Unia Janikowo miałby otrzymać kwotę 600 000 zł (umowa na trzy lata po 200 000 zł każdego roku). Kwoty przekazywane przez trzy lata w ramach promocji miałyby gwarantować spłatę pożyczki. W rzeczywistości, umowa na promocję podpisana została na jeden rok na kwotę 200 000 zł brutto, z czego Klub po odjęciu podatku VAT miał do dyspozycji trochę ponad 160 000 zł. W związku z powyższym niemożliwe było wzięcie pożyczki bankowej, a w konsekwencji całkowite spłacenie naszego zadłużenia.

 

Pisząc o wsparciu i pomocy udzielonej naszemu Klubowi nie można zapomnieć o innych sponsorach, którzy również włączyli się we wspieranie Klubu. Wymienić tutaj należy takie firmy jak Elektrorem, Broster czy Usługi Transportowe Radzikowski. Nie wolno nam zapomnieć również o tych wszystkich podmiotach, które dokonały zakupu karnetów na mecze rundy jesiennej (Soda Polska, Broster, Elektrorem, Montostal). Dzięki tym wszystkim podmiotom możliwy stał się udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich sezonu 20011/12.

 

W sezonie 2011/12 MLKS Unia Janikowo reprezentowana jest przez pięć drużyn piłkarskich. W rozgrywkach występuje zespół orlików (klasa orlików Kujawsko-Pomorskiego ZPN), zespół młodzików i trampkarzy (liga wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego ZPN), zespół juniorów młodszych (liga okręgowa Kujawsko-Pomorskiego ZPN) oraz zespół seniorów (III liga – grupa kujawsko-pomorsko-wielkopolska). Wszystkie drużyny Unii Janikowo grały na dobrym lub nawet bardzo dobrym poziomie. Występy w rundzie jesiennej należy ocenić bardzo pozytywnie. Zespoły młodzieżowe Unii zajęły czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Mimo bardzo niesprzyjających okoliczności oraz braku czasu udało się również wystartować w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi. Klub zatrudnił nowego trenera oraz zbudowana została praktycznie nowa drużyna. Przed rozpoczęciem sezonu wieszczono, iż budowana przez tak krótki czas, drużyna nie ma szans na rywalizację w III lidze. Z góry skazywano ten zespół na porażkę, spadek z ligi i określano mianem „ligowego chłopca do bicia”. Rzeczywistość pokazała, iż te najbardziej pesymistyczne scenariusze się nie spełniły. Wprawdzie nie wszystko od strony sportowej nam się udaje i przydarzyły się drużynie bolesne porażki, ale również drużyna ta zagrała kilka naprawdę dobrych spotkań piłkarskich oraz dostarczyła mieszkańcom naszego miasta wiele pozytywnych doznań.

 

W Klubie nastąpiło również kilka zmian organizacyjnych. Zgodnie z poczynionymi zobowiązaniami dokonaliśmy wyborów uzupełniających do Zarządu Klubu. W miejsce osób, które złożyły rezygnację, Walne Zebranie dokonało nowego wyboru. Zmiany te zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na chwilę obecną Zarząd MLKS Unia Janikowo działa w pełnym 11 osobowym składzie. Kolejnym bardzo ważnym krokiem w działaniach naprawczych MLKS Unia Janikowo było wprowadzenie zmian w Statucie Klubu. W dniu 15 września 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Statutowe, które dokonało zmian w Statucie Klubu. Podjęta została Uchwała wprowadzająca te zmiany. W chwili obecnej Statut został wysłany do Krajowego Rejestru Sądowego w celu zatwierdzenia. Nowy tekst Statutu został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (szczególnie Ustawa o Stowarzyszeniach) oraz o zapisy Statutu Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (zarówno statut ogólnopolski, jak i wojewódzki). W miarę naszych możliwości i dostępnych środków przeprowadziliśmy również konsultacje od strony prawnej. Najważniejszymi zmianami, jakie zostały wprowadzone do Statutu Klubu są:

- zmiany w herbie Klubu,

- wprowadzanie możliwości przyjęcia w poczet członków Klubu podczas Walne Zebranie, a nie tylko przez Zarząd,

- wprowadzenie możliwości wyboru na członka Zarządu osoby nie będąc członkiem Klubu,

- zmniejszenie składu ilościowego Zarządu do liczby od 3 do 7 członków,

- umożliwienie kooptacji (w przypadku wakatu poniżej 1/3 składu Zarządu),

- nałożenie obowiązku przeprowadzenia wyborów uzupełniających (w przypadku wakatu powyżej ½ składu Zarządu),

- wprowadzenie do Statutu możliwości dokonania skrócenia kadencji Zarządu przez Walne Zebranie.

 

Wybór nowych władz MLKS Unia Janikowo
Statut wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia przez KRS. Obecnie oczekujemy na decyzję Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie. Po zatwierdzeniu, w ciągu maksimum 30 dni zwołane zostanie przez Zarząd Walne Zebranie Wyborcze, w celu dokonania wyborów nowego Zarządu już w oparciu o zapisy nowego Statutu.

 

Mówiąc o zmianach organizacyjnych należy również wspomnieć o atmosferze panującej wśród kibiców naszego Klubu. Obecny Zarząd zawsze stał na stanowisku, iż jednym z najważniejszych i najistotniejszych elementów tworzących Klub są jego kibice i sympatycy. Dlatego też z wielką radością stwierdzamy fakt wzmożonej aktywności ruchu kibicowskiego w Klubie. Zauważyć można, iż coraz więcej kibiców przychodzi na mecze naszego zespołu. Doszło również do reaktywacji Klubu Kibica. Znaczna grupa młodych ludzi, którzy utożsamiają się z naszym Klubu wspiera udział naszej drużyny w sportowej rywalizacji. Jesteśmy otwarci na współpracę z tymi ludźmi, aby w jej wyniku w sposób kulturalny budować lepszą przyszłość Unii Janikowo. Wprawdzie pojawiają się głosy, iż nie zawsze młodzi ludzie zachowują się w sposób godny i kulturalny. Zdarzają się zachowania niekulturalne i Klub ich nie popiera. Zawsze byliśmy i nadal jesteśmy za kulturalnym i pozytywnym dopingiem. Powiedzieć również jednak należy, iż ewentualne zachowania niepozytywne są bardzo marginalne. Na podkreślenie natomiast zasługują fakty pozytywne. Nasi młodzi kibice oprócz wspierania Klubu na meczach włączają się również w różnego rodzaju akcje charytatywne czy akcje o charakterze narodowym i patriotycznym. Zamiast skupiać się na tym, co nie zawsze jest właściwe, pragniemy wskazywać i promować to, co dobre i właściwe, a tego rodzaju działań jest o wiele więcej.

 

Możliwość degradacji o jedną klasę rozgrywkową
Kolejną sprawą z minionych 6 miesięcy to zamieszanie związane z decyzją Wydziału Dyscypliny PZPN nakładającego na Klub karę degradacji o jedną klasę rozgrywkową za udział Klubu w procederze korupcyjnym w sezonie 2004/05. Obecnie działający Zarząd MLKS Unia Janikowo stanowczo oświadcza, iż nie posiada żadnej wiedzy na temat korupcji w Klubie. Dodać należy również, iż na podstawie posiadanej wiedzy, nikt, kto obecnie związany jest z Klubem nie brał udziału w tym procederze. Decyzja WD PZPN oparta jest na fakcie przyznania się osób z poprzedniego Zarządu Klubu do udziału w procederze korupcyjnym. Uzasadnienie przesłane nam ze znacznym opóźnieniem przez WD PZPN nie przedstawia żadnych dowodów na udział Klubu w korupcji. Stwierdza jedynie, że skoro nastąpiło przyznanie się przed sądem cywilnym to wina Klubu jest oczywista i nakłada karę. Klub nie miał możliwości zapoznania się z żadnymi dokumentami ani dowodami dotyczącymi korupcji, a tym samym niemieliśmy pełnej możliwości obrony. Stoimy na stanowisku, iż nałożona na Klub kara nie jest adekwatna i zbyt surowa. Uderza ona przede wszystkim w osoby, które obecnie tworzą MLKS Unia Janikowo (sportowcy, kibice, sympatycy, zarząd), a którzy w sprawie tej nie ponoszą żadnej winy. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przysługującym nam prawem złożyliśmy odwołanie od decyzji WD PZPN. Odwołanie to oczekuje na rozpatrzenie. Klub nie został poinformowany o terminie rozpatrzenia naszego odwołania.

 

Sytuacja Klubu ciągle jest bardzo trudna. Pozyskane środki w wydatny sposób poprawiły sytuację Klubu. Znaczna poprawa nie oznacza jednak całkowitego rozwiązania wszystkich naszych problemów. Nadal pozostał dług, który ulega ciągłemu zmniejszaniu. Brakuje nam nadal stabilizacji i pełnej płynności finansowej. Przekazywane nam środki dzielimy na spłatę długów oraz bieżącą działalność. Staramy się oszczędzać, ale ze względu na istniejące zadłużenia ciągle brakuje nam środków. W ostatnim pół roku wiele działo się w MLKS Unia Janikowo. Klubowi groził upadek i likwidacja. Dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów udało nam się przezwyciężyć ten kryzys. Sytuacja uległa poprawie, ale ciągle wiele brakuje do pełnej stabilizacji. Raz jeszcze stwierdzić należy, że największym problemem jest istniejące ciągle zadłużenie. Wiele już zostało zrobione w tej materii, ale nie wszystko. Brakuje tak niewiele, ale trzeba zrobić kolejny krok.

 

Przed nami kolejny rok i kolejna rundy rozgrywek. Jest szansa, iż będzie to ostatni rok, w którym Unia będzie borykać się z długami. Przy wydatnym wsparciu Miasta Janikowo oraz wielu innych podmiotów zrobiono bardzo dużo. Ogromna część tego zadłużenia została spłacona w ciągu ostatnich dwóch lat. Dokonano tego mimo ciągłego zmniejszania się środków finansowych przeznaczonych na wsparcie Klubu. Kosztowała to wiele trudu i determinacji. Przed nami kolejne trudne zadania, ale koniecznym jest dalsza walka o Klub, choćby z tego powodu, aby nie zmarnować dotychczasowego wysiłku. Przed nami nowy czas. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie nowego Statutu, aby móc ogłosić wybory i dokonać zmiany we władzach Klubu. Koniecznym jest również spłata pozostałego zadłużenia i wygospodarowanie środków na bieżącą działalność. Liczymy, że starczy zaangażowania i determinacji, aby nie zmarnować dotychczasowego, ogromnego wysiłku i ostatecznie wyprowadzić MLKS Unia Janikowo na prostą.

 

Korzystając z okazji, Zarząd MLKS Unia Janikowo składa podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w proces ratowania naszego Klubu. Za każde, choćby najmniejsze wsparcie jesteśmy ogromnie wdzięczni. Prosimy, aby tego wparcia nie brakło w nowym 2012 roku. Zdajemy sobie sprawę, iż nie wszyscy odnoszą się pozytywnie i ze sympatią do naszego Klubu. Jest wielu, którym istnienie Unii nie odpowiada, a nawet wprost przeszkadza. Wiemy też, iż nie wszyscy zgadzają się z tym jak działa obecny Zarząd. Nie mamy monopolu na nieomylność i na pewno w naszych działaniach popełniliśmy błędy. Ale nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. To o robimy, staramy się robić jak najlepiej. Naszych przyjaciół zachęcamy do dalszego wsparcia i pomocy, a pozostałych prosimy, iż skoro nie chcą pomoc, to po prostu niech nie przeszkadzają. Wierzymy, iż kolejny rok będzie lepszym rokiem dla MLKS Unia Janikowo. 

Reklama

Wyszukiwarka