MLKS Unia Janikowo - strona oficjalna

Strona klubowa

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 66 gości

dzisiaj: 11883, wczoraj: 12695
ogółem: 40 567 016

statystyki szczegółowe

Logowanie

Aktualności

PZPN rozpatruje odwołanie Unii

  • autor: redakcja, 2012-03-23 21:24

Sprawa dotycząca degradacji MLKS Unia Janikowo

W dniu 19 marca 2012 roku (wtorek), w siedzibie PZPN w Warszawie odbyło się posiedzenie Związkowego Trybunału Piłkarskiego w sprawie rozpatrzenia odwołanie MLKS Unia Janikowo od orzeczenia Wydziału Dyscypliny o karze degradacji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele naszego Klubu.

Przypomnijmy, iż w dniu 3 listopada 2011 roku, WD wydał orzeczenie nakładające na Unię Janikowo karę degradacji o jedną klasę rozgrywkową za udział Klubu w aferze korupcyjnej. Zgodnie z przysługującym nam prawem, MLKS Unia Janikowo złożyła odwołanie od tego orzeczenia. W odwołaniu tym, zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na fakt, iż Wydział Dyscypliny karząc Klub nie przedstawił jasnych i wyraźnych dowodów na winę Klubu i nie dał nam pełnych możliwości obrony. W uzasadnieniu do orzeczenia WD powoływał się na akta innych spraw prowadzonych przeciwko osobom, które brały udział w procederze korupcyjnym były związane z Unią Janikowo. Dokumentacja ta miała, zdaniem WD, świadczyć o winie Unii Janikowo. Klub jednak z tymi aktami nie został zapoznany. Całość materiału dowodowego przedstawiona w uzasadnieniu to lista meczów Unii Janikowo, w których miało dojść do zachowań korupcyjnych (na liście tej znalazły się mecze, których Unia Janikowo nie rozegrała). W uzasadnieniu WD stwierdził, iż „... podstawową kwestią, którą rozstrzygał Wydział nie było tyle ustalenie odpowiedzialności, lecz ustalenie kary adekwatnej do popełnionych czynów” . Biorąc pod uwagę fakt, iż jedną z podstawowych zasad rządzących prawodawstwem jest zasada domniemanej niewinności oraz prawo oskarżonego do obrony, stoimy na stanowisku, iż w postępowaniu WD przeciwko Unii Janikowo nie mieliśmy pełnej możliwości obrony, a wina przekupstwa sportowego nie została Klubowi w sposób bezsprzeczny udowodniona.   

Ponadto, wskazaliśmy na różnego rodzaju błędy w procedurze, jak choćby fakt, iż media o orzeczeniu zostały powiadomione jeszcze tego samego dnia, natomiast Klub otrzymał orzeczenie wraz z uzasadnieniem dopiero 9 grudnia 2011, czyli ponad miesiąc po ogłoszeniu orzeczenie (zgodnie z regulaminem WD ma siedem dni na sporządzenie uzasadnienia). Wskazaliśmy również na fakt, iż Regulamin Dyscyplinarny nakłada na WD obowiązek wszczęcia postępowania „niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego”. Termin „niezwłocznie” nie jest terminem do końca jasnym i można go interpretować na różne sposoby, ale nie możemy się zgodzić, iż oznacza on, iż kara orzekana jest 6 lat po zaistnieniu ewentualnego przewinienia (ostatni mecz objęty zarzutami odbył się 23 września 2005 roku) i rok po zakończeniu postępowania i wydania wyroku przez Sąd przeciwko dwóm byłym członkom Zarządu MLKS Unia Janikowo.

W naszym odwołaniu staraliśmy się też zwrócić uwagę na fakt, iż nałożona na Klub kara degradacji o jedną klasę rozgrywkową jest zbyt dotkliwa. Oparcie całej winy Klubu na fakcie, iż dwie osoby związane w przeszłości z Klubem przyznały się do winy, w naszym mniemaniu nie jest dostatecznym powodem na nałożenie na Klub tak ogromnej kary. MLKS Unia Janikowo to o wiele więcej niż te dwie osoby - to sponsorzy, działacze i piłkarze (różnych kategorii wiekowych), którzy obecnie tworzą Klub i którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z procederem korupcyjnym. To rzesza oddanych klubowi kibiców i sympatyków, którzy wspierają MLKS Unia Janikowo, pomagają i Klubowi wyjść na prostą i swoją stałą obecnością świadczą o przywiązaniu do Unii Janikowo. Nałożona kara dotyka dziś właśnie te osoby – a one niczemu nie są winne.

Na posiedzeniu, które odbyło się w ostatni wtorek, przedstawiciele Klubu raz jeszcze przedstawili nasze argumenty i odpowiadali na pytania członków Związkowego Trybunału Piłkarskiego. ZTP podjął decyzję, iż sprawa musi zostać odroczona i kontynuowana będzie w następną środę. Wydział Dyscypliny został wezwany do przedstawienia dowodów w sprawie – to jest do zapoznania Klubu z aktami spraw dyscyplinarnych, w oparciu, o które wydał orzeczenie karzące Klub. Z decyzji tej wynika, iż ZTP uznał argumentację Klubu dotyczącą faktu, iż nie będąc zapoznani z dowodami w sprawie nie mieliśmy pełnej możliwości obrony. Zgodnie z otrzymanym, z ZTP pismem, kolejne posiedzenie w przedmiotowej sprawie odbędzie się w najbliższą środę – 28 marca 2012 roku, w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie.  

Reklama

Wyszukiwarka